POPIS DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

S 15 eura kupovine odvezite se u Fiatu 500 iz Jadranka trgovine!

KLASA: UP/I-460-02/23-01/508

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 15. studenoga 2023.

JAVNO IZVLAČENJE U MAXI MARKETU, DRAŽICA 5, MALI LOŠINJ, 02.03.2024. u 11:00 SATI

NAGRADA IME I PREZIME GRAD
1.nagrada
Automobil Fiat 500 1.0 GSE BSG
Zoran Matušan Mali Lošinj
2.nagrada Vikend u planinskoj kući za odmor Rupicapra na jugoistoku Slovenije za 6 osoba Sandra Jureković Mali Lošinj
3.nagrada Smartphone Samsung Galaxy A54 Livija Plazibat Ilovik
4.nagrada Poklon bon Jadranka trgovine od 200 EUR Lada Bolf – Benković Zagreb
5.nagrada JM Inspresso Starter paket – aparat i kapsule za kavu Sabina Milić Ćunski
6.nagrada Poklon paket dobavljača Borislav Debelić – Ivčić Nerezine
7.nagrada Poklon paket dobavljača Ivanka Patekar Punta Križa
8.nagrada Poklon paket dobavljača Ivan Šegarić Mali Lošinj
9.nagrada Poklon paket dobavljača Mirjana Latinčić Mali Lošinj
10.nagrada Poklon paket dobavljača Antonieta Nepehal

Mali Lošinj

Javnom izvlačenju prisustvovala je komisija u sastavu:

 1. Predsjednik: Sanela Cavedoni
 2. Član: Ana Porić
 3. Član: Božo Kućica

Javni bilježnik: Filip Marković

Nagrade se mogu preuzeti u Maxi Marketu od 04.03.2024.
(unutar radnog vremena Maxi Marketa)

 

 


Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014) JADRANKA TRGOVINA d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1, OIB 02198337590, zastupano po direktoru Milutinu Džebiću, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
S 15 eura kupovine odvezite se u Fiatu 500 iz Jadranka trgovine!

KLASA: UP/I-460-02/23-01/508

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 15. studenog 2023.

Članak 1.

Članak 2.

 Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača u razdoblju od (uključivo) 25.11.2023.  godine do (uključivo) 25.02.2024. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj internet stranici
www.jadranka-trgovina.com prije početka nagradne igre.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  koje prihvaćaju Pravila nagradne igre i koje zadovolje uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 5.

 U nagradnoj igri može sudjelovati  svaki kupac  roba u objektima Priređivača koji kupi jednokratno (u jednoj kupnji) robu u vrijednosti od najmanje 15,00 Є (113,02 kn) , upiše ime, prezime, adresu, broj telefona i broj računa na kupon te ga zajedno s kopijom računa u standardiziranoj plavoj omotnici ubaci u posebnu kutiju u prodajnim objektima Priređivača. U jednoj kupnji moguće je ostvariti samo jedan kupon (1 račun = 1 kupon). U nagradnoj igri svaki sudionik može  sudjelovati neograničen broj puta, svaki puta s drugim brojem računa, ali na završnom izvlačenju može osvojiti samo jednu nagradu.

 Članak 6.

 (1) Fond nagrada sastoji se od:

 1. Automobil Fiat 500 1.0 GSE BSG (70KS) Amore
  Vrijednost: 17.584,99 Є (132.494,11 kn)
 2. Vikend u planinskoj kući za odmor Rupicapra na jugoistoku Slovenije za 6 osoba*
  Vrijednost: 1.400,00 Є (10.548,30 kn)
 3. Smartphone Samsung Galaxy A54 8/256GB
  Vrijednost: 620,00 Є (4.671,39 kn)
 4. Poklon bon Jadranka trgovine od 200,00 Є
  Vrijednost: 200,00 Є (1.506,90 kn)
 5. Julius Meinl Inspresso Starter paket – aparat i kapsule za kavu
  Vrijednost: 120,00 Є (904,14 kn)
 6. Poklon paket dobavljača
  Vrijednost: 40,00 Є (301,38 kn)
 7. Poklon paket dobavljača
  Vrijednost: 40,00 Є (301,38 kn)
 8. Poklon paket dobavljača
  Vrijednost: 40,00 Є (301,38 kn)
 9. Poklon paket dobavljača
  Vrijednost: 40,00 Є (301,38 kn)
 10. Poklon paket dobavljača
  Vrijednost: 40,00 Є (301,38 kn)

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:               20.124,99 Є (151.631,74 kn)

* nagrada se može iskoristiti u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja

(2) Nagrade nije moguće zamijeniti niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Vrijednost nagrada iskazana je u kunama i eurima pri čemu je korišten fiksni tečaj konverzije prema odluci Vijeća Europske unije (1 Є = 7,53450kn).

Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7.

(1) Izvlačenje nagrada održat će se 02.03.2024. godine u Maxi Marketu Priređivača  s početkom u 11:00 sati. Svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta. Nagrade će se izvlačiti  od prve (nagrade veće vrijednosti) prema posljednjoj (nagrade manje vrijednosti). Bit će organiziran djelomičan prijenos izvlačenja nagrada preko Radio Lošinja – Radio Jadranke. Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu: javni bilježnik i tri člana koja određuje Priređivač.

(2) Članovi komisije određeni od strane Priređivača su:

 1. Djelatnik Priređivača, za predsjednika komisije
 2. Djelatnik Priređivača, za člana komisije
 3. Jedna neutralna osoba iz gledateljstva prilikom izvlačenja, za člana komisije.

(3) Komisiju imenuje direktor Priređivača. U toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju

 

Članak 8.

 1. Kontaktiranje sudionika radi dogovora oko primopredaje nagrade
 2. Primopredaju nagrade
 3. Ispunjavanje zakonskih obveza prema Ministarstvu financija
 4. Financijske i računovodstvene svrhe
 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio.
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač prikupio
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio.
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio.
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njihovi podaci ne obrađuju na definirani način.
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Članak 9.

 

Članak 10.

 Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

 U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre bit obaviješteni putem službene internet stranice www.jadranka-trgovina.com i drugih javnih medija.

Članak 13.

 

Članak 14.

 Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.

 Priređivač ne preuzima odgovornost za:

 1. bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
 2. za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri,
 3. bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

JADRANKA TRGOVINA d.o.o

Direktor

Milutin Džebić