i
Nagradna igra

undefined

Temeljem čl.69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, dopune: 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14.)

Jadranka trgovina d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1 donosi slijedeća:

 

KLASA: UP/I-460-02/18-01/705

URBROJ: 513-07-21-01-18-3

Zagreb,14. studenog 2018.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"S Jadrankom osvoji Škodu Karoq“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „S Jadrankom osvoji Škodu Karoq" je Jadranka trgovina društvo s ograničenom odgovornošću iz Malog Lošinja, Dražica 1, MB 1897217, OIB 02198337590.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva Jadranka trgovina d.o.o. u razdoblju od (uključivo) 24.11.2018.  do (uključivo) 03.02.2019. i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com prije početka nagradne igre.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  koje prihvaćaju Pravila nagradne igre i koje zadovolje uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Članak 5.

U nagradnoj igri može sudjelovati  svaki kupac  roba u objektima Jadranka trgovine d.o.o., koji kupi jednokratno (u jednoj kupnji) robu u vrijednosti od 100,00 kn, upiše ime, prezime, adresu, broj telefona i broj računa na kupon,  te ga zajedno s kopijom računa u standardiziranoj plavoj omotnici ubaci u posebnu kutiju u prodajnim objektima Jadranka trgovine d.o.o. U jednoj kupnji moguće je ostvariti samo jedan kupon (1 račun = 1 kupon). Broj kupona putem kojih potrošač može sudjelovati u nagradnoj igri je neograničen.

 

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

 

 1. Automobil Škoda Karoq 1.6 TDI + Triglav osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje automobilskog kaska
  Vrijednost: 163.774,19kn
 2. 10.000,00 kn na Diners Club potrošačkoj kartici
  Vrijednost: 10.000,00kn
 3. Konzola Playstation 4 PRO + igra FIFA 19
  Vrijednost: 3.518,75kn
 4. Mobilni telefon Nokia 5.1
  Vrijednost: 1.699,00kn
 5. Nedjeljni obiteljski ručak u restoranu Veli žal (za 4 osobe)
  Vrijednost:1.000,00kn
 6. Wellness paket Citrus Renewal u Aura botanical spa garden u hotelu Aurora
  Vrijednost: 850,00kn
 7. Julius Meinl Inespresso aparat za kavu
  Vrijednost: 799,99kn
 8. Relax masaža BODY & SOUL u  Bellevue Spa Clinic u hotelu Bellevue
  Vrijednost: 650,00kn
 9. Večera za dvoje u restoranu Punta  + boca vina kuće i mineralna voda
  Vrijednost: 600,00kn
 10. Večera za dvoje + boca pjenušca u grill baru Lanterna
  Vrijednost: 600,00kn
 11. Poklon paket
  Vrijednost: 200,00kn
 12. Poklon paket
  Vrijednost: 200,00kn
 13. Poklon paket
  Vrijednost: 200,00kn
 14. Poklon paket
  Vrijednost: 200,00kn
 15. Poklon paket Vrijednost: 200,00kn

Poklon paket
Vrijednost: 200,00kn

 

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi                                    184.491,93 kuna

 

Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

 

 

Članak 7.

 

Izvlačenje nagrada održat će se 09.02.2019. godine u Maxi Marketu  Jadranka trgovine d.o.o.  s početkom u 11.00 sati. Svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta. Nagrade će se izvlačiti  od prve (veće) prema posljednjoj (manje) vrijednosti. Biti će organiziran djelomičan prijenos izvlačenja nagrada preko Radio Lošinja - Radio Jadranke. Ispravnost izvlačenja nadgledavat komisija u sastavu: javni bilježnik i tri člana koju određuje priređivač.

 

Komisija:

 1. Lidija Kipson Zabavnik, djelatnik Jadranka trgovine , Mali Lošinj, za predsjednika komisije
 2. Luka Mesić, djelatnik Jadranka trgovine, Mali Lošinj, za člana komisije
 3. Jedna neutralna osoba iz gledateljstva prilikom izvlačenja, za člana komisije.

 

Komisiju imenuje direktor društva. U toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 8.

Imena dobitnika biti će objavljena na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com u roku najkasnije (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će telefonskim putem, putem radija te pismenim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi.
Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

Članak 9.

            Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Maxi Marketu Jadranka trgovine na adresi Dražica 5 u Malom Lošinju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Dobitnici svoje nagrade preuzimaju osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog od roditelja ili staratelja uz podnošenje rodnog lista ili rješenja za staratelje, te potpisati izjavu o primitku iste.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre.

Dobitnici koji ne podignu nagrade u navedenom roku, pismeno će biti obaviješteni da svoju nagradu mogu podići u dodatnom roku od 8 dana.  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Nepodignute nagrade Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 12.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem Internet stranice www.jadranka-trgovina.com i drugih javnih medija.

 

Članak 13.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

            Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na Internet stranici www.jadranka-trgovina.com

 

Članak 14.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 15.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,

- za netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri,

- bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Malom Lošinju.

 

Članak 16.

            Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre njihove osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koriste za potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe.
Sudionikom nagradne igre se smatra svaka osoba koja je navedena na kuponu sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila.

Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

 

 

 

 

 

 

Direktor Jadranka trgovine d.o.o.                              Milutin Džebić