i
O nama

JADRANKA TRGOVINA trgovina d.o.o.

JADRANKA TRGOVINA d.o.o.

Dražica 1, 51550 Mali Lošinj

OIB: 02198337590

Matični broj: 1897217

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta 040205793

IBAN: HR4023400091110171299,  Privredna banka Zagreb d.d., 10000 Zagreb

Temeljni kapital 37.591.000,00 kn uplaćen u cijelosti, 100% vlasništvo Jadranke d.d. Mali Lošinj

Predsjednik uprave: Milutin Džebić