i
Nagradna igra

 undefined

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/2009 i 35/2013) Jadranka trgovina d.o.o. iz Malog Lošinja, Dražica 1 donosi slijedeća:

 

KLASA: UP/I-460-02/17-01/648

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 08. studenoga 2017.


PRAVILA NAGRADNE IGRE

"S Jadrankom osvoji VW Polo TSI Beats"

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „S Jadrankom osvoji VW Polo TSI Beats" je Jadranka trgovina društvo s ograničenom odgovornošću iz Malog Lošinja, Dražica 1, MB 1897217, OIB 02198337590.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim objektima.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima društva Jadranka trgovina d.o.o. u razdoblju od (uključivo) 18.11.2017.  do (uključivo) 31.01.2018. i ima samo jedno kolo.

 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena u dnevnom tisku dana 12.11.2017. godine.

 

Članak 4.

U nagradnoj igri može sudjelovati  svaki državljanin Republike Hrvatske, kupac  roba u objektima Jadranka trgovine d.o.o., koji kupi jednokratno (u jednoj kupnji) robu u vrijednosti od 100,00 kn, upiše ime, prezime, adresu, broj telefona i broj računa na kupon,  te ga zajedno s kopijom računa u standardiziranoj plavoj omotnici ubaci u posebnu kutiju u prodajnim objektima Jadranka trgovine d.o.o. U jednoj kupnji moguće je ostvariti samo jedan kupon (1 račun = 1 kupon). Broj kupona putem kojih potrošač može sudjelovati u nagradnoj igri je neograničen.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj  koje prihvaćaju Pravila nagradne igre i koje zadovolje uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

 

1.     Automobil Volkswagen Polo TSI Beats + Triglav osiguranje od automobilske odgovornosti i osiguranje automobilskog kaska

Vrijednost: 132.623,56 kuna

2.     10.000,00 kn na Diners Club potrošačkoj kartici

Vrijednost: 10.000,00 kuna

3.     Segway Ninebot Mini pro

Vrijednost: 6.299,00 kuna

4.     Vikend za dvoje u Splitu u hotelu s 4 zvjezdice

vrijednost: 2.000,00 kuna

5.     Nedjeljni obiteljski ručak u restaurantu Veli žal (za 4 osobe)       

Vrijednost: 1.000,00 kuna

6.     Tablet Samsung Galaxy TAB A 10.1

Vrijednost: 747,50 kuna

7.     Masaža Body and Soul (1x50min) u hotelu Bellevue 

Vrijednost: 700,00

8.     Wellnes paket „Just the two of us“ (paket za dvoje) u hotelu Aurora   

Vrijednost: 600,00 kuna

9.     Večera za dvoje + boca vina u restaurantu Diana               

Vrijednost: 600,00 kuna

10.-19. 10 poklon paketa raznih dobavljača

Vrijednost: 1000,00 kuna

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi                                              155.570,06 kuna

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 7.

 Izvlačenje nagrada održat će se 03.02.2018. godine u Maxi Marketu  Jadranka trgovine d.o.o.  s početkom u 11.00 sati. Svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta. Nagrade će se izvlačiti  od prve (veće) prema posljednjoj (manje) vrijednosti. Biti će organiziran djelomičan prijenos izvlačenja nagrada preko Radio Lošinja - Radio Jadranke. Ispravnost izvlačenja nadgledavat komisija u sastavu: javni bilježnik i tri člana koju određuje priređivač.

Komisija:

1.     Andrea Kremenović, djelatnik Jadranka trgovine , Mali Lošinj, za predsjednika komisije

2.     Ines Udovčić, djelatnik Jadranka trgovine, Mali Lošinj, za člana komisije

3.     Jedna neutralna osoba iz gledateljstva prilikom izvlačenja, za člana komisije.

Komisiju imenuje direktor društva. U toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 8.

Imena dobitnika biti će objavljena u dnevnom tisku u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će telefonskim putem, putem radija te pismenim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi.

 

Članak 9.

            Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Maxi Marketu Jadranka trgovine na adresi Dražica 5 u Malom Lošinju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku. Dobitnici svoje nagrade preuzimaju osobno. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet

osobnom iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog od roditelja ili staratelja uz podnošenje rodnog lista ili rješenja za staratelje, te potpisati izjavu o primitku iste.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima nagradne igre.

Dobitnici koji ne podignu nagrade u navedenom roku, pismeno će biti obaviješteni da svoju nagradu mogu podići u dodatnom roku od 8 dana.  Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Nepodignute nagrade priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 12.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

 

Članak 13.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

            Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

 

Članak 14.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

 

Članak 15.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Malom Lošinju.


Direktor Jadranka trgovine d.o.o.                          Milutin Džebić